Registration Agreement

ถ้าคุณยอมรับถึงข้อตกลงในการใช้งานกระดานข่าวจากข้อความที่คุณได้อ่านด้านล่างให้คุณคลิ๊กปุ่ม 'I accept the terms of the agreement' ด้านล่าง

ในการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของกระดานข่าว ระบบการใช้งานจะให้กรอกข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีให้กรอกเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่คุณต้องพิจารณาเองว่าต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้นหรือไม่ ข้อมูลที่คณกรอกในการสมัครเป็นสมาชิกจะถูกกำหนดให้เป็นข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ (คุณสามารถดัดแปลง แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ภายหลังจากการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ได้ ตลอดเวลาที่ต้องการ)

กติกาการใช้กระดานข่าวถามตอบปัญหาเรื่องยาและสุขภาพ

 เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดกระดานข่าวถามตอบปัญหาเรื่องยาและสุขภาพ เพื่อให้เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ ในแง่มุมต่างๆ สำหรับผู้ใช้ทุกท่าน ขอความร่วมมือทุกท่านได้โปรดใช้ประโยชน์จากกระดานข่าวในเชิงสร้างสรรค์ โดยต้องปฏิบัติดังนี้ ทั้งในการตั้งกระทู้และตอบคำถาม
1. ใช้แต่ถ้อยคำสุภาพ
2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ
3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
4. ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตก แยกในสังคม
5. ไม่ใช้กระดานข่าวเป็นที่ซื้อขายสินค้า หรือเพื่อการใด ๆ ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

 ข้อความและเรื่องราวที่เสนอในกระดานข่าว เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ผู้ดูแลกระดานข่าวไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการตั้งกระทู้หรือการตอบของผู้เขียนใด ๆ แต่ขอสงวนสิทธิที่จะลบข้อความที่เห็นว่าไม่เหมาะสมออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ชื่อ Account และ IP ของคุณอาจจะถูกลบหรือถูกระงับการใช้งานได้ทันทีโดยที่ทาง ทีมงานผู้ดูแลไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบก่อน รวมทั้งไม่ต้องแจ้งถึงเหตุผลที่ ลบหรือระงับ ชื่อ Account และ IP ของคุณ

กระดานข่าวนี้เปิดสิทธิ ให้กับประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยโดยไม่จำกัดอายุ ที่จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก และใช้กระดานข่าวเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อมูลปัญหาเรื่องยาและสุขภาพYou agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason.  We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.